"Daig kayo ng lola ko" Lola Enchanted: Part 1 Soundtrack (

Synopsis

Download and play the Soundtrack list

Play Title Artist
"Daig kayo ng lola ko" Lola Enchanted: Part 1
Daig kayo ng lola ko
Len Calvo: Composed and lyrics
Jillian Ward: Performer
Andrea Rae Culla: Arrangement